Faaliyet Alanları
Duyurular
Kalite Politikamız - Reyhan Mermer
Kalite Politikamız

1890 yıllarında minare ve camii yapımlarında taş ustalığıyla başlayan ALİ dedemizden bugüne süre gelen esnaflık ve sanat aşkı tam hızıyla, zamanın teknolojileriyle devam etmekte olup sektörümüze yaptığımız katkılar ve müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerimiz markamıza yakışan SANAT, PRENSİP, PRESTİJ ve TEKNOLOJİ sloganlarıyla bugüne kadar tamamladığımız projelere zevkle imzalarımızı atma şerefini bize veren siz saygı değer dost ve müşterilerimize minnettarız.

REYHAN MERMER. Olarak;

 

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, Teknolojik gelişmeleri takip ederek iş kazaları ve meslek hastalıkları doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketlerin olası kaza risklerini tespit ederek ortadan kaldırmayı, çevresel kazaları önlemeyi ve enerji kaynaklarının boşa kullanmamayı sağlayacak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı,

 

İnsan ve çevre sağlığına zarar verecek her türlü riski belirleyerek önleyici çalışmalar ile kabul edilebilir seviyeye indirerek yaralanmaların ve çevresel etkilerin azalttırılarak insana ve çevreye katkı sunmayı,

 

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm paydaşlarımızın katılımında farkındalık eğitimleri vermeyi,

 

Geri dönüşü mümkün olmayan insan hayatının ve çevrenin korunması konusundaki hassasiyetimizle; İşyerinde hizmet veren taşeron, yüklenici ve ziyaretçilerin REYHAN MERMER ‘nin koymuş olduğu  

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği standart şartlarına uymalarını sağlamayı,

 

Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde yürüttüğümüz iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamayı ve müşteri memnuniyetini taahhüt ederiz.